مقدمه: شالوده موفقيت هر شرکتی در پياده سازي مديريت دانش، شناختي جامع و مانع از عناصر تاثيرگذار، چارچوب و مسير حركت، به منظور برنامه ريزي براي پروژه ‌اي هدفمند مي‌باشد. مديريت دانش بدنبال انجام هوشمندانه وظايف در شرکت است. در چنين بستري اصل، اشتراك بيشتر و بيشتر دانش نيست. بلكه محوريت اشتراك دانش مناسب براي كاركنان شرکت در زمان مورد نياز است. دانشي كه به عمل تبديل نگشته و در حيطه يك شرکت كاربري نداشته باشد، براي شرکت ارزشي نخواهد داشت.

 

 

جنس پروژه‌هاي مديريت دانش، تمايز در نحوه ارائه خدمات را به همراه داشته است. بنابر شرايط و درخواست سازمانها، نقش‌هاي مختلفي براي شركت‌هاي ارائه كننده خدمات در حوزه مديريت دانش وجود دارد. اين نقش ها عبارتند از : مجري، ارائه مشاوره، عضوي از تيم پروژه، تسهيل‌كننده، مدير پروژه و مربي شركت فنی مهندسی برق نوسان نگار امواج قادر به ايفاي هر يك از اين نقش‌ها است. ما با آگاهی از توسعه و تغییرات فناوری شرکتی پویا ساخته ایم که دامنه فعالیت آن با توجه به تجربیات و تخصص ما می تواند روز به روز گسترش یابد و توانسته ایم از فرصتهای علمی و فنی برای ارتقاء و توسعه خدمات خود استفاده نماییم. ما برای نیل به آرزوها و آمال خود با هم شرکتی چالاک و شاداب بنا کرده ایم. محیطی مهیج و مناسب برای رشد و یادگیری بیشتر که افراد شرکت را بعنوان سرمایه های اجتماعی تشویق و عملکرد آنان را ارج می نهد. محیطی مهیج که افراد متخصص در آنجا رؤیاهایشان را تحقق می بخشند. در این مجموعه جهت آشنایی بیشتر با شرکت ضمن ارائه مطالبی در خصوص محدوده فعالیت شرکت، معرفی پرسنل ،سوابق کاری آن ، نمودار سازمانی و نیز قابلیت های این شرکت آورده شده است. محدوده فعالیت: شرکت فنی مهندسی نوسان نگار امواج که تحت شماره ثبت 2405 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است دارای گرید رتبه 5 در بخش نیرو می باشد. بطور مشخص در زمینه های زیر فعالیت می نماید: انجام پروژه های طراحی سیستمهای روشنایی بهینه در معابر واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری احداث انواع پست های توزیع هوایی و زمینی احداث، ترمیم و تقویت شبکه فشار متوسط ، ضعیف انواع تابلو ) LV صنعتی،فرمان،روشنایی،سنجش،شالترو...) راه اندازی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی انجام پروزه های طراحی و نصب سیستمهای فتو ولتائیک انجام پروزه های نور پردازی کاهش تلفات مطالعات بازار برق ممیزی انرژی برگزاری دوره های آموزشی پایه و کاربردی مهندسی برق با تاکید بر آموزش تخصصی و کاربردی در حوزه تخصصی مخاطب راهبری، به روز رسانی و مدیریت سیستم های GIS